Центр підготував та видав:

 1. Studia archaeologica / Науковий журнал з проблем археології та давньої історії України. – Львів, 1993. – № 1. – 92 с.: іл.
 2. Козак Д. Пам'ятки давньої історії Волині у с. Линів. – К.-Луцьк-Львів: РАС, 1994. – 112 с.: іл.
 3. Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тисячолітті н.е. / Збірник наукових праць. – К.-Львів: РАС, 1999. – 330 с.: іл.
 4. Львівський археологічний вісник / Під ред. В. Барана. – Львів, 1999. – Вип. 1. - 200 с.: іл.
 5. Конопля В., Войнаровський В., Онищук Я. Черняхівське поселення Глядки у верхів'ї Південного Бугу. – Львів: Новий час, 2004. – 59 с.
 6. Конопля В., Войнаровський В., Филипчук М. Лукаші. Багатошарова пам'ятка на Брідщині. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 112 с.
 7. Чайка Р. М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у Х-ХІ ст. / Упоряд. Т. Милян. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 214 с.: іл.
 8. Пашкевич Г. О., Милян Т. Р. Палеоботанічні знахідки з поселення вельбарської культури Йосипівка-ІІІ у Побужжі. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 64 с.
 9. Археологічні дослідження у межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. Матеріали міжнародної археологічної конференції, 5–7 травня 2008 р., Львів. / Гол. ред. Д. Козак. – Львів, 2011. – 212 с.: іл.
 10. Скарби підземного Львова. Каталог виставки археологічних знахідок із досліджень Рятівної археологічної служби у середмісті Львова / [авт.-упоряд. Т. Милян, О. Лазурко, М. Шніцар, Н. Войтович, В. Шишак]. – Львів, 2011. – 132 с.
 11. Козак Д. Н. Линівський археологічний комплекс (матеріали із багатошарового поселення біля с. Линів на Волині). – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 122 с.
 12. Uratowane skarby podzitmnego Lwowa. Katalog wystawy // Pod redakcią: Natalia Wojceszczuk. (Teksty: Natalia Wojceszczuk, Myroslawa Iwanyk, Oleg Osaulczuk (na podstawie sprawozdań i publikacji)). Lwów. 2016. – 128 s.
 13. Методичні рекомендації з польової антропології / Козак О. Д., Потєхіна І. Д., Слободян Т. І., Гупало В. Д. — Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2019. — 108 с. (серія: АрхеМет)
 14. За участі Центру підготували та видали:

 15. Бойківщина: Історія та сучасність // Матеріали історико-народознавчої конференції «Минуле і сучасне Бойківщини». – Львів: Фіра-люкс, 1996. – 112 с.: іл.
 16. Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. – 418 с.: іл.
 17. Archeologia doliny polsko-ukraińskiej rzeki Warężanka / Археологія басейну польсько-української ріки Варенжанки. – Zamość, 2011. – 264 s.: il.
 18. Атлас історичних українських міст. Т. 1.: Львів / За наук. ред. Мирона Капраля. – К.: ДНВП Картографія, 2014. – 95 с. + 25 оригінальних карт, 11 карт-реконструкцій, 6 видів міста.
 19. Атлас історичних українських міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2016. - 52 с. + 11 оригінальних карт, 5 карт-реконструкцій, 6 видів міста
 20. Атлас українських історичних міст. Т. 2: Галич / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2018. - 54 с. + 11 оригінальних карт, 7 карт-реконструкцій, 6 видів міста
 21. Чопек С., Трибала-Завісляк К., Войцещук Н., Осаульчук О. Бобак Д., Гембіца П., Яцишин А., Пастеркевіч В.,Павлів Д., Петегирич В., Полтовіч-Бобак М., Вацнік А. // S. Czopek, K. Trybala-Zawislak, N. Wojceszczuk, O. Osaulczuk, D. Bobak, P. Gebica, A. Jacyszyn, W. Pasterkiewicz, D. Pawliw, W. Petehyrycz, M. Poltowicz-Bobak, A. Wacnik Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишня // Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni. - Жешів // Rzeszów. – 2018. – 706 с.
 22. За кошти Центру видали:

 23. Проблеми походження та історичного розвитку слов'ян / Збірник наукових статей, присвячений 100-річчю з дня народження В. П. Петрова. – К.-Львів: РАС, 1997. – 264 с.: іл.
 24. Волино-Подільські археологічні студії / Збірник наукових праць. – Львів, 1998. – 300 с.: іл.
 25. Нові технології в археології / Збірник наукових праць. – К.-Львів, 2002. – 338 с.: іл.
 26. Археологічні дослідження в Україні – 2010. – К.-Полтава, 2011. – 400 с.: іл.
 27. Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.): за матеріалами україномовної легальної преси. – Львів, 2010. – 328 с.
 28. Гордіївський могильник / С. Березанська, Т. Гошко, В. Клочко, Л. Клочко, Л. Литвинова, М. Потупчик, К. Слюсарська, В. Шумова / За ред. В. Клочко. – Вінниця, 2011. – 288 с.: іл.
 29. Фийнеш Е. Географічний словник Угорщини (Опис населених пунктів Закарпаття середини ХІХ ст.) / Переклад, упоряд. Йосипа Кобаля. – Ужгород: ТОВ «ІВА», 2011. – 96 с.: іл.
 30. Черняхівська культура: матеріали досліджень / OIUM. – Київ; Луцьк: ІА НАН України; ІІО НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2011. - № 1. – 244 с., 159 рис., 16 табл.
 31. Вавричин М. Відтворення України: історія картографії, краєзнавство, біографістика. – Львів, 2012. – 550 с.: іл.
 32. Центр співфінансував:

 33. Эпоха раннего железа. – К.-Полтава, 2009. – 456 с.: іл.
 34. Кулатова І., Супруненко О. Кургани скіфського часу західної округи Більського городища. – К., 2010. – 200 с.: іл.
 35. Літопис Борщівщини / Науково-краєзнавчий збірник. – Борщів, 2011. – Вип. 12. – 144 с.: іл.
 36. Енциклопедія Львова. Т. 4 / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2012. – 816 с.: іл.
 37. Козак Д. Хрінники (Шанків Яр) – пам’ятка давньої історії Волині. Дослідження 2010-2014 рр. – К., 2016. – 118 с.
 38. In Sclavenia terra / Інститут археології НАН України. – К., 2016. – Вип. 1. – 256 с.
 39. Черняхівська культура: до 85-річчя від дня народження І. С. Винокура / ІА НАН України. – Київ, 2016. – 208 с., 6 с. кол. вкл.. (Oium. - № 5).
 40. Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАН України, 286 с. + 8 с. вкл.
 41. In Sclavenia terra / Інститут археології НАН України. — к., 2018. — вип. 2.— 150 с. 
 42. Старожитності варварських племен у першій половині I тис. н. е.: до 90-річчя В. д. Барана. — Київ: іа НАН України, 2019. — 262 с. (Oium, 6)