lynivЦе робота Д. Козака розширює попередню редакцію книжки, яка вийшла друком у 1994 р. Проте у попередньому виданні у силу об’єктивних обставин не вдалося у повному обсязі висвітлити отримані результати. У новій книзі зроблено низку порівняльних висновків щодо характеру культури, рівня соціального розвитку історичних слов’ян-венедів та германців-готів, реконструйовано структуру венедської общини.

 

 knopka1