etnoЗбірник присвячений 70-річчю від дня народження видатного українського археолога, члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Володимира Даниловича Барана – відомого дослідника проблем етногенезу та ранньої історії слов’ян. У збірнику відображено  коло наукових інтересів  В. Д. Барана і містить статті  із різних питань археології, історії та культури східних слов’ян. У книзі опубліковані нові дані про старожитності  ранніх слов’ян, розглядаються важливі проблеми соціально-економічного розвитку давніх слов’ян, їхні взаємовідносини із сусідніми племенами, передумови виникнення державності в давньоруський час в Україні.

 

knopka1