ann 4 27 0У монографії досліджено зміст україномовної легальної преси, що виходила у Генеральній Губернії та Райхскомісаріаті України впродовж 1939-1944 рр. 
Проаналізовані публікації представлено окремими розділами, що дозволило найбільш повно розкрити важливі характеристики підокупаційного життя українського народу, а саме: державницькі сподівання, законодавча регламентація його життя, доля військовополонених, переселенські акції, антиєврейська проблематика, формування дивізії "Галичина", окремі малодосліджені аспекти діяльності Українського Центрального Комітету. Окрім того, проаналізовано друковані на сторінках цих видань матеріали, в яких критично висвітлювався радянський період української історії. 
Подано авторське бачення проблеми колабораціонізму.