Збірник статей присвячено 100-річчю від дня народження видатного українського вченого В. П. Петрова. Статті, що входять до збірника, висвітлюють питання етнокультурного розвитку України в І тис. н. е., у період безпосередньо пов’язаний із становленням та консолідацією східнослов’янського суспільства та утворення Давньоруської держави. Саме цим проблемам присвячено наукові розробки В. П. Петрова і автори збірника переконливо доводять, що розробки вченого не втратили актуальності.

knopka1