Центр володіє зібранням фахової літератури з археології і суміжних дисциплін – історії, етнографії, нумізматики, архітектури, джерелознавства, природничих наук тощо, а також різноманітних довідкових видань – каталогів, енциклопедій та словників. Книгозбірня виконує допоміжну функцію і створена для забезпечення наукової діяльності Центру.

Її активне формування розпочалося з 2010 року. Основою бібліотеки стала збірка Василя Івановського. Згодом до неї долучили частину книг знаних львівських археологів Вітольда Ауліха і Володимира Шишака, а у 2013 р. майже 600 томів з особистої бібліотеки Валентини Крапівіної – відомої дослідниці античної Ольвії. 

Неоціненною у формуванні професійної книгозбірні Центру була допомога від його партнерів – Інституту археології НАН України, Інституту археології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської, Інституту археології Жешівського університету, Інституту історії НАН Білорусі, Інституту історії матеріальної культури Російської АН, Інституту культурної спадщини АН Молдови, Краківського відділення Інституту археології і етнології Польської АН, Археологічного музею у Кракові і Музею Замойського в Замостю та від багатьох колег-археологів, архітекторів і музейників. 

Нині книгозбірня нараховує понад 6500 книг, журналів і окремих відбитків, з яких більшу частину складають монографії та збірники статтей. Окрім цього у бібліотеці найповніше в Україні представлено сучасні польські наукові видання з археології.  

Триває робота над створенням бібліографічних каталогів і подальшим поповненням збірки.