41 08 02 24 v012712Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України (далі - Центр) – науково-дослідна установа Національної академії наук України і входить до складу Відділення історії, філософії та права. Розташований у місті Львові на вул. В. Винниченка, 24.

Центр є юридичною особою державної форми власності (ЄДРПОУ 13800937) і діє на засадах госпрозрахунку. Організаційно-правова форма господарювання (за КОПФГ) – 425 «Державна організація (установа, заклад)».

Метою діяльності Центру є здійснення науково-дослідних, організаційних, координаційних та інноваційних заходів у сфері виявлення, вивчення, охорони, реставрації, консервації та музеєфікації об’єктів археологічної спадщини України.

Відповідно до своєї мети Центр організовує роботу за такими напрямками:

  • організація, розробка та управління пам’яткоохоронними проектами;
  • розробка програм археологічних робіт та підготовка вихідних даних; 
  • пам’яткоохоронні роботи на об’єктах археологічної спадщини;
  • наукові дослідження об’єктів археологічної спадщини;
  • консервація і реставрація об’єктів археологічної спадщини;
  • іноваційна діяльність у сфері охорони і дослідження археологічної спадщини;
  • створення і робота з базами даних;
  • введення в науковий обіг і популяризація результатів досліджень;
  • просвітницька діяльність щодо збереження культурної спадщини;
  • наукова співпраця з іншими археологічними осередками.

Основні види діяльності за Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД-2010): 

72.20 – дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; 

91.03 – діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури;

58.11 – видання книг;

58.12 – видання довідників і каталогів;

62.01 – комп’ютерне програмування;

63.11 – оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;

72.19 – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 

71.11 – діяльність у сфері архітектури. 

У 2010 і 2015 роках Центр успішно пройшов державну атестацію як науково-дослідна установа НАН України.