logologo

Детальніше...Директор

Археолог, фахівець з організації та проведення пам'яткоохоронних робіт на об'єктах археологічної спадщини

Детальніше...Заступник директора з наукової роботи

Археолог, фахівець в галузі археології ранніх слов'ян, римського часу

Детальніше...Молодший науковий співробітник

Археолог, фахівець в археології доби раннього заліза, рятівної археології

Детальніше...Провідний археолог

Фахівець у галузі середньовічної археології

Детальніше...Молодший науковий співробітник 

Фахівець із міської археології

Детальніше...Молодший науковий співробітник 

Фахівець з археології бронзового часу

Детальніше...Молодший науковий співробітник 

Фахівець у кременярстві неоліту, енеоліту та епохи бронзи

Детальніше...Молодший науковий співробітник 

Фахівець в археології доби Київської Русі

Детальніше...Молодший науковий співробітник 

Фахівець з міської археології доби пізнього середньовіччя та нового часу